Erată

În prima ediţie a Bibliei în Versiune Actualizată, publicată în august 2015, ne-au scăpat câteva greşeli de ortografie pe care le vom corecta pe deplin în următoarea ediţie din 2016. De asemenea, au fost identificate şi câteva oportunităţi de îmbunătăţire a exprimării. Toate acestea se regăsesc deocamdată în tabelul de mai jos:

 

REFERINŢA ÎN LOC DE... A SE CITI...
Exodul 6:26 despre care am vorbit despre care s-a vorbit
Faptele apostolilor 6:10 el vorbea cu înţelepciune le vorbea cu înţelepciune
Geneza 15:6 Yahve Iahve
Geneza 16:14 acea fântâna a fost acea fântână a fost
Geneza 18:10 care era situată în care era în
Geneza 21:2 în perioada de timp despre care în perioada despre care
Geneza 23:11, 23:15, 24:18 Iahve meu Iahve al meu
Geneza 7:24 pe pământ timp de o sută pe pământ o sută
Iacov 1:13 vine de Dumnezeu vine de la Dumnezeu
Isaia 18:7 Iahve car este Iahve care este
Judecători 13:6 cu Îngerului lui Dumnezeu cu Îngerul lui Dumnezeu
Leviticul 8:12 ca s îl sfinţească ca să îl sfinţească
Luca 9:20 Cel Trimis de Dumnezeu Cel trimis de Dumnezeu
Luca 9:58 Se odihnească să se odihnească
Prefaţă odată cu anul 3000 înainte odată cu anul 300 înainte
Psalmii 104:1 Sufleul meu Sufletul meu
Revelaţia 2:10 În viitor, Diavolul va face Diavolul va face
Rut 1:1 localitatea Betleemn localitatea Betleem
BVA semnul ¬ se ignoră
Matei 11:8, Fapte. 13:41 va-ţi v-aţi
BVA şti ştii / şti
Ieremia 18:10 intenţional intenţionam
BVA căci pentru că
BVA fi fi/fii
Romani 4:22 fost fost fost
Romani 11:18 Dacă dacă Dacă
2Cronici 1:15 la la la
Geneza 38:1, Mica 7:14 de de de
1Samuel 14:16, 1Regi 15:25, 1Cronici 1:10, Isaia 13:9 lui lui lui
2 Regi 14:10, 1 Cronici 1:51, 2 Cronici 25:19, Isaia 11:14, Ezechiel 35:15 EIahve Edomul
Iosua 22:27 l-a ale l-a ales
Proverbe 29:17 sufletului sufletul
Proverbe 19:19 acest lucru (greşit). acest lucru.
1 Petru 2:24 (lipsă) Aţi fost vindecaţi datorită rănilor Lui.
Oratorul 8:7 acel lucrul acel lucru
Psalmii 68:8 cerul au picurat cerul a picurat
Psalmii 71:8 la dresa la adresa
Psalmii 73:23 ţi mă ţii
Proverbe 23:2 pute-ţi pune-ţi
Deuteronom 20:5 încă nu a locuit încă în încă nu a locuit în
Psalmii 103:1 sfântul Lui numele sfântul Lui nume
Proverbe 27:23, Ieremia 31:21, Ezechiel 40:4, Daniel 9:23 (şi) fi atent (şi) fii atent
Ezechiel 32:27 Iei sunt Ei sunt
Ezechiel 39:9 vor face focul cu armamentul pe care îl folosise în război vor face focul cu armamentul pe care îl folosiseră în război
Psalmii 37:10 doar puţi timp doar puţin timp
Revelaţia 20:8 un război între Gog şi Magog la război pe Gog şi pe Magog

 

 Mulţumim pentru observaţiile primite de la cititorii fideli, încurajând şi pe ceilalţi să ne semnaleze astfel de deficienţe textuale.