Erată

În prima ediţie a Bibliei în Versiune Actualizată, publicată în august 2015, ne-au scăpat câteva greşeli de ortografie pe care le vom corecta pe deplin în următoarea ediţie din 2017. De asemenea, au fost identificate şi câteva oportunităţi de îmbunătăţire a exprimării. Toate acestea se regăsesc deocamdată în tabelul de mai jos:

REFERINŢA ÎN LOC DE... A SE CITI...
BVA semnul ¬ se ignoră
BVA şti ştii / şti
BVA căci pentru că
BVA fi fi/fii
1 Petru 2:24 (lipsă) Aţi fost vindecaţi datorită rănilor Lui.
1 Samuel 14:16, 1 Regi 15:25, 1 Cronici 1:10, Isaia 13:9 lui lui lui
2 Regi 14:10, 1 Cronici 1:51, 2 Cronici 25:19, Isaia 11:14, Ezechiel 35:15 EIahve Edomul
2 Cronici 1:15 la la la
Deuteronom 20:5 încă nu a locuit încă în încă nu a locuit în
Exodul 12:16 să nu faceţi nici vreo altă să nu faceţi vreo altă
Exodul 17:12 şi iar altul şi altul
Exodul 2:7 să chem o pe să chem pe
Exodul 28:2 să fie îi ca să îi fie ca
Exodul 32:16 Acele tablele Acele table
Exodul 32:28 nu mâncat ... şi nu băut nu a mâncat ... şi nu a băut
Exodul 35:34 ştie le să facă ştie el să facă
Exodul 6:26 despre care am vorbit despre care s-a vorbit
Exodul 7:12 toiagul al lui Aaron toiagul lui Aaron
Ezechiel 32:27 Iei sunt Ei sunt
Ezechiel 39:9 vor face focul cu armamentul pe care îl folosise în război vor face focul cu armamentul pe care îl folosiseră în război
Faptele apostolilor 6:10 el vorbea cu înţelepciune le vorbea cu înţelepciune
Geneza 15:6 Yahve Iahve
Geneza 16:14 acea fântâna a fost acea fântână a fost
Geneza 18:10 care era situată în care era în
Geneza 21:2 în perioada de timp despre care în perioada despre care
Geneza 23:11, 23:15, 24:18 Iahve meu Iahve al meu
Geneza 38:1, Mica 7:14 de de de
Geneza 7:24 pe pământ timp de o sută pe pământ o sută
Hagai 2:5 Eu îmi respect Eu Îmi respect
Iacov 1:13 vine de Dumnezeu vine de la Dumnezeu
Ieremia 18:10 intenţional intenţionam
Iosua 22:27 l-a ale l-a ales
Isaia 18:7 Iahve car este Iahve care este
Judecători 13:6 cu Îngerului lui Dumnezeu cu Îngerul lui Dumnezeu
Leviticul 13:27 Acesta este o Aceasta este o
Leviticul 13:39 erupţii pale pielii erupţii ale pielii
Leviticul 15:23 sau de orice sau orice
Leviticul 19:17 fă reproşuri semenul tău fă reproşuri semenului tău
Leviticul 21:14 nicio femeie nici o femeie
Leviticul 7:18 îşi va fi vinovat va fi vinovat
Leviticul 7:29 trebuie Îi să ofere trebuie să Îi ofere
Leviticul 8:12 ca s îl sfinţească ca să îl sfinţească
Leviticul 8:15 din sânge acestuia din sângele acestuia
Luca 12:42 Iahve El
Luca 9:20 Cel Trimis de Dumnezeu Cel trimis de Dumnezeu
Luca 9:58 Se odihnească să se odihnească
Matei 11:8, Fapte. 13:41 va-ţi v-aţi
Neemia 10:35 aducem la lui Iahve aducem lui Iahve
Neemia 6:1 care sa nu fie care să nu fie
Numeri 10:14-25 pentru toată acel grup pentru tot acel grup
Numeri 14:12 o mai mare forţa o mai mare forţă
Numeri 2:17 care amplasată care este amplasată
Numeri 21:25 care se erau care erau
Numeri 33:11 Au pleca de la Au plecat de la
Numeri 8:17 toţi prim-născuţi toţi prim-născuţii
Oratorul 8:7 acel lucrul acel lucru
Prefaţă odată cu anul 3000 înainte odată cu anul 300 înainte
Proverbe 19:19 acest lucru (greşit). acest lucru.
Proverbe 23:2 pute-ţi pune-ţi
Proverbe 27:23, Ieremia 31:21, Ezechiel 40:4, Daniel 9:23 (şi) fi atent (şi) fii atent
Proverbe 29:17 sufletului sufletul
Psalmii 103:1 sfântul Lui numele sfântul Lui nume
Psalmii 104:1 Sufleul meu Sufletul meu
Psalmii 37:10 doar puţi timp doar puţin timp
Psalmii 68:8 cerul au picurat cerul a picurat
Psalmii 71:8 la dresa la adresa
Psalmii 73:23 ţi mă ţii
Revelaţia 2:10 În viitor, Diavolul va face Diavolul va face
Revelaţia 20:8 un război între Gog şi Magog la război pe Gog şi pe Magog
Romani 11:18 Dacă dacă Dacă
Romani 4:22 fost fost fost
Rut 1:1 localitatea Betleemn localitatea Betleem

 Mulţumim pentru observaţiile primite de la cititorii fideli, încurajând şi pe ceilalţi să ne semnaleze astfel de deficienţe textuale.